Referendum ogólnokrajowe na dzień 06.09.2015 r. 

 

Referendum ogólnokrajowe na dzień 06.09.2015 r.

 

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2015 r.


o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum


Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) stanowi się, co następuje:


§ 1. Zarządzam ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.
§ 2. Pytania w referendum mają następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.
§ 3. Referendum wyznacza się na dzień 6 września 2015 r.
§ 4. Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza się następujące wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum:
„Udzielenie odpowiedzi pozytywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź na pytanie pierwsze);
2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa (odpowiedź na pytanie drugie);
3) na bezpośrednie wpisanie do ustawy – Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika (odpowiedź na pytanie trzecie).”.
§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik do postanowienia.
§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 17 sierpnia 2015 roku, w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Tuchomie, w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data: 2015-08-17 15:30:52 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Informacja Wójta Gminy Tuchomie w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum, dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Data: 2015-07-23 10:34:40 Rozmiar: 439.62k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Data: 2015-07-23 10:34:40 Rozmiar: 57.55k Format: .pdf Pobierz

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym

Data: 2015-07-23 10:34:40 Rozmiar: 68.24k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data: 2015-07-22 11:19:08 Rozmiar: 42.5k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum oraz plakatów, haseł, ulotek i innych materiałów dotyczących referendum wszystkich podmiotów uprawnionych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Data: 2015-07-22 10:13:12 Rozmiar: 436.17k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Tuchomie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data: 2015-07-22 10:06:20 Rozmiar: 73k Format: .doc Pobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie z dnia 21 lipca 2-15 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Data: 2015-07-21 13:07:26 Rozmiar: 535.48k Format: .pdf Pobierz

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Data: 2015-06-23 13:26:45 Rozmiar: 456.07k Format: .pdf Pobierz

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania

Data: 2015-06-23 13:26:45 Rozmiar: 78.91k Format: .pdf Pobierz

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data: 2015-06-23 13:26:45 Rozmiar: 120.35k Format: .pdf Pobierz

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Data: 2015-06-23 13:26:45 Rozmiar: 353.63k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2392
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Tuchomie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kuzio
Osoba odpowiedzialna za informację : Jacek Żmuda-Trzebiatowski
Czas wytworzenia: 2015-06-23 13:20:56
Czas publikacji: 2015-08-17 15:30:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak