Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Słonecznej w Tuchomiu na dzierżawę nieruchomości gruntowych, z przeznaczeniem na posadowienie garaży/drewutni.

dot. części działek nr 747 i 346/47 połoóżnych w Tuchomiu

2019-03-14 09:05:16
Ogłoszenie I przetsragu ustnego ograniczonego do mieszkańców Kramarzyn na dzierżawę gruntów do wykorzystania wyłącznie na cele rolnicze (uprawy polowe)

dot. działki nr 422/1 w częściach , działki nr 365/9 w częściach, działki nr 226/7 w części, działki nr 224/10 w części i 371/2 w części.

2019-03-14 09:03:41
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania.

dot. działki nr 330/10 i części działki nr 739/1 położónych w Tuchomiu

2019-03-14 08:02:06
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W II PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM DO MIESZKAŃCÓW UL. SŁONECZNEJ W TUCHOMIU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - Z PRZEZNACZENIEM NA POSADOWIENIE GARAŻY.

2019-02-28 08:41:57
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM DO MIESZKAŃCÓW MODRZEJEWA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI - GRUNTY ZAJĘTE POD WODAMI (WS).

2019-02-28 08:38:57
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W II PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM DO MIESZKAŃCÓW UL. SŁONECZNEJ W TUCHOMIU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH- GRUNTY ZAJĘTE POD OBIEKTY TAKIE JAK DREWUTNIA, KURNIK Z WYBIEGIEM DLA KUR, PRZEDOGRÓDEK ( W JEDNYM KOMPLEKSIE).

2019-02-28 08:36:27
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

dot. działki nr 8/19 o pow. 0,2496ha położónej w Tuchomiu przeznaczonej pod mieszkalnictwo wielorodzinne

2019-02-07 09:31:38
Sprostowanie dot. ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, który zaplanowano na dzień 28 lutego 2019 roku na część A o godzinie 10:20 dla działki nr 8/16 położonej w Tuchomiu w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Tuchomie w Tuchomiu przy ul. Jana III Sobieskiego 16.

2019-01-17 11:36:00
Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Słonecznej w Tuchomiu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - grunty zajęte pod obiekty, takie jak drewutnia, kurnik z wybiegiem dla kur, przedogródek (w jednym kompleksie)

dot. działki nr 8/16 w częściach A, B, C i E

2019-01-14 14:40:28
Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców bloków przy ul. Słonecznej w Tuchomiu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - z przeznaczeniem na posadowienie garaży.

2019-01-14 14:04:33