Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprostowanie dot. ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego, który zaplanowano na dzień 28 lutego 2019 roku na część A o godzinie 10:20 dla działki nr 8/16 położonej w Tuchomiu w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Tuchomie w Tuchomiu przy ul. Jana III Sobieskiego 16.

2019-01-17 11:36:00
Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Słonecznej w Tuchomiu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - grunty zajęte pod obiekty, takie jak drewutnia, kurnik z wybiegiem dla kur, przedogródek (w jednym kompleksie)

dot. działki nr 8/16 w częściach A, B, C i E

2019-01-14 14:40:28
Ogłoszenie II przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców bloków przy ul. Słonecznej w Tuchomiu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - z przeznaczeniem na posadowienie garaży.

2019-01-14 14:04:33
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM DO MIESZKAŃCÓW UL. SŁONECZNEJ W TUCHOMIU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH GRUNTY ZAJĘTE POD OBIEKTY TAKIE JAK DREWUTNIA, KURNIK Z WYBIEGIEM DLA KUR, PRZEDOGRÓDEK ( W JEDNYM KOMPLEKSIE).

2019-01-10 08:24:42
Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców Modrzejewa na dzierżawę nieruchomości - grunty zajęte pod wodami (Ws)

dot. działki nr 43 o pow. 1200m2 położonej w Modrzejewie

2019-01-08 08:48:04
Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców ul. Słonecznej w Tuchomiu na dzierżawę nieruchomosci gruntowych - grunty zajęte pod obiekty takie jak drewutnia, kurnik z wybiegiem dla kur i przedogórdek (w jednym kompleksie)

dot. działki nr 8/16 w częściach położonej w Tuchomiu

2018-12-04 09:29:22
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM DO MIESZKAŃCÓW UL. SŁONECZNEJ W TUCHOMIU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH- Z PRZEZNACZENIEM NA POSADOWIENIE GARAŻY.

dot. działki nr 233/29 położónej w Tuchomiu w częściach

2018-11-29 11:26:45
Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców bloków przy ul. Słonecznej w Tuchomiu na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na posadowienie garaży.

dot. działki nr 233/29położónej w Tuchomiu  w częściach okreśłonych w ogłoszeniu oraz na mapie poglądowej

2018-10-30 11:11:09
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ OZNACZONEJ WG EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 110 W TUCHOMKU

2018-10-11 12:29:35
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym do mieszkańców ul. Słonecznej w Tuchomiu na dzierżawę nieruchomości gruntowych - z przeznaczeniem do rolniczego użytkowania (ogródki działkowe)

dot. części działki nr 8/16 w Tuchomiu

2018-09-20 10:22:40