Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z podziałem działek i dobudowanym lub wolnostojącym garażem" w miejscowości Ciemno na działkach nr 163/1 i 163/2. 

 
  

Liczba odwiedzin : 2478
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Tuchomie
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Rohde
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Rohde
Czas wytworzenia: 2012-07-19 09:20:44
Czas publikacji: 2012-07-19 09:20:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak