Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 
  

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;


2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 15:30) do Kancelarii urzędu mieszczącej się w pokoju nr 5 przy ul. Jana III Sobieskiego 16 w Tuchomiu na następujących nośnikach danych:
1. Dyskietka 1,44 MB
2. Pamię masowa USB 1.1 lub 2.0
3. Pyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą by podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty zacznikw to:
1. DOC, RTF
2. XLS
3. CSV
4. TXT
5. GIF, TIF, BMP, JPG
6. PDF
7. ZIP


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem. Szczegółowa instrukcja podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

W celu korespondencji z Urzędem Gminy w Tuchomiu za pomocą paltformy e-PUAP należy wykonać następujące kroki:

  1. Założyć konto na stronie http://www.epuap.gov.pl – konto jest bezpłatne.

Instrukcja zakładania konta (1192KB)

2. Po otrzymaniu loginu zalogować się do e-PUAP klikając na poniższy link

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy Tuchomie

3. Po zalogowaniu klikamy na link: „Katalog Usług” i szukamy wg podziału terytorialnego podmiot: Województwo Pomorskie -> Powiat bytowski -> Tuchomie (gmina wiejska)

Instrukcja wyszukiwania podmiotu (882KB)

 

Liczba odwiedzin : 1690
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Tuchomie
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kuzio
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kuzio
Czas wytworzenia: 2008-05-05 22:03:00
Czas publikacji: 2008-05-05 22:03:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak