Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2019-01-24 09:59:25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019

2018-12-13 10:43:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

2018-06-20 08:22:19
Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2018 roku

2017-12-22 11:30:45
INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU MPZP DLA TERENU DZIAŁKI NR 8/14 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM TUCHOMIE, GMINA TUCHOMIE

2017-03-24 12:48:47
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie.

2017-02-06 14:04:55
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2016-11-30 14:35:50
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2016-11-30 14:32:41
Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2016 roku, w sprawie wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: „Budowa dwutorowej linii 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo” dla gminy Tuchomie

2016-07-27 23:18:12
Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2016-02-23 15:03:15